Služby

Překlady

Cizí jazyky mě částečně živí cca od roku 2007. Mojí hlavní doménou je francouzština a angličtina . Kromě písemné překladatelské činnosti se čas od času zabývám i tlumočnictvím a doučováním takřka na všech úrovních.

Při práci s cizími jazyky se zabývám následujícími oblastmi.

 • písemné překlady (v obou směrech)
  • francouzština
  • angličtina
 • doučování v Jablonci nad Nisou a okolí
  • francouzština
 • příležitostné tlumočnictví (v obou směrech)
  • francouzština

Korektury bakalářských a diplomových prací

Nabízím korektury bakalářských a diplomových prací, nebo obecně jakéhokoli psaného textu.

Korektura zahrnuje:

 • opravu překlepů, pravopisných a stylistických chyb,
 • opravu interpunkce (čárky ve větách, zaměňování pomlček a spojovníků, problematika nedělitelných mezer apod.),
 • pomoc při tvorbě obsahu a celkového formátování prá­ce,
 • úpravu slovosledu vět i odstavců.

V případě zájmu nabízím také přeložení abstraktu práce do angličtiny (případně francouzštiny), pomoc při tvorbě grafů apod. Vaše práce pak bude dobře čitelná a srozumitelná, bez chyb a bude mít automaticky vygenerovaný obsah (s možností další aktualizace).

Cena se odvíjí se od rozsahu práce (počtu stran) a požadovaných úprav.

Pro více informací a cenovou nabídku mě kontaktujte.